Raad van kinderen

Sinds 2016 heeft Zaan Primair een eigen Raad van Kinderen, die het schoolbestuur adviseert over allerlei maatschappelijke vraagstukken. Onze Raad van Kinderen helpt mee de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen te verbeteren. Dat doen ze met onderzoek, adviezen en tips.

Samen met kinderen maatschappelijke vraagstukken aanpakken

Ruim tachtig organisaties werken met een Raad van Kinderen, waaronder bedrijven als de Hema, Jumbo en PWC. Een Raad van Kinderen denkt met de organisatie mee over de bedrijfsvoering. De besluitvormers leggen maatschappelijke vraagstukken aan de kinderen voor. Vervolgens gaan ze met elkaar in gesprek om oplossingen te vinden. De Raad van Kinderen is een initiatief van Missing Chapter Foundation. Dit is een organisatie die bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunt bij de samenwerking tussen bestuurders en kinderen bij de ontwikkeling van beleid.

Onze leerlingen over openbaar onderwijs

De Raad van Kinderen van Zaan Primair vindt deze waarden belangrijk in het openbaar onderwijs:

– Je mag zijn wie je bent
– Je mag verliefd zijn op wie je wil
– Je mag geloven wat je wil
– Je mag je eigen cultuur behouden
– Je mag doen wat je wil (hobby’s)
– Je mag de vrienden hebben die je wil
– Je leert omgaan met andere culturen
– Je leert over andere geloven
– Je ziet verschillen en leert dat waarderen
– Het is nuttig als je later over culturen moet vertellen
– Je mag je eigen mening hebben en geven
– Je wordt niet gepest met je uiterlijk